Hvordan forløber processen?

Nordisk Slægtsforskning arbejder efter en fastlagt og gennemprøvet model, der strækker sig over 9 til 12 måneder afhængig af omfanget:

 1. På baggrund af din henvendelse gennemfører vi en arkivundersøgelse for at fastslå omfanget af slægten og forskningspotentialet i slægtens fortid.
   
 2. Historikere fra Nordisk Slægtsforskning besøger slægtens medlemmer for at indsamle alle relevante informationer og afdække interessen for projektet.
   
 3. Slægtsforskere gennemgår alle tilgængelige arkivalier på landsarkiverne.
   
 4. Redaktører beskriver og systematiserer slægtens samlede historie.
   
 5. Manuskript og bilag afleveres efter endt korrektur til trykkeri og bogbinding.
   
 6. Den færdige slægtsbog fremsendes.

Kontakt os, hvis du vil vide mere
om din slægt

Kontakt os på: 77 34 62 78 eller mail til Nordisk Slægtsforskning, hvis du er interesseret i at få slægtens historie kortlagt og beskrevet af professionelle slægtsforskere og historikere.

Vi starter altid med et uforpligtende møde, der afklarer ønsker og muligheder. Efterfølgende aftales næste skridt.

 Bliv ven med os
 
Nordisk Slægsforskning

Rydtoften 5
2750 Ballerup
Tlf. 77 34 62 78
bn@nordisk-slaegtsforskning.dk

Returnering af pakker skal ske til:
Skæret 19
8800 Viborg