Interesseret i tidligere slægtsbøger?

Vores udgivelsesliste indeholder mere end 550 slægters historie. Interesserede familiemedlemmer kan købe og læse tidligere udgivne slægtsbøger som e-bog. I nogle tilfælde har vi enkle eksemplarer af Slægtsbogen på lager, som kan købes. Kontakt os og hør nærmere.
 

 

Se vores liste med tidligere udgivelser (åbner PDF) fra 1 - 569

 

 

 

 


11 - En Slægt Jørgensen fra Houlbjerg Herred

Beskrivelse:

om Søren Christian Jørgensen, husmand og daglejer, født 1840 i Houlbjerg sogn, død 1915 i Hvorslev sogn, og hustru, Jensine Jensen, født 1853 paa Mammen Vesterhede, død 1933 i Frederi- cia, deres forfædre og efterkommere. 52 forfædre i Houlbjerg, Mammen, Gullev, Vejerslev, Sahl, Vellev, Thorsø, Gerning, Langaa, Hvorslev og Skjern sogne i herrederne Houlbjerg, Middelsom og Sønderherred (Mors). Ældst kendte ane, Niels Madsen, herredsfoged og selvejerbonde i Houlbjerg herred. Et slægtsmedlem, Jens Nielsen, født 1575, var ridefoged paa Skjern (mellem Randers og Viborg) og blev stamfader til den udbredte slægt Karmark.
  • Udgivelsesår: 1969
  • Antal tekst sider: 81
  • Antal illusterede sider: 8
  • Ældst kendt aner: 1575
  • Antal efterkommere: 270

 Bliv ven med os
 
Nordisk Slægsforskning

Rydtoften 5
2750 Ballerup
Tlf. 77 34 62 78
bn@nordisk-slaegtsforskning.dk

Returnering af pakker skal ske til:
Skæret 19
8800 Viborg