Interesseret i tidligere slægtsbøger?

Vores udgivelsesliste indeholder mere end 500 slægters historie. Interesserede familiemedlemmer kan købe og læse tidligere udgivne slægtsbøger som e-bog. I nogle tilfælde har vi enkle eksemplarer af Slægtsbogen på lager, som kan købes. Kontakt os og hør nærmere.
 

 

Se vores liste med tidligere udgivelser (åbner PDF) fra 1 - 472

 

 

 


28 - En Slægt Simonsen fra Hvidbjerg Sogn

Beskrivelse:

om brødrene Anders Christian og Mathias Simonsen, født henholdsvis 1834 og 1848 i Hvidbjerg, deres forfædre og efterkommere. 37 forfædre i Estvad, Haasum, Volling, Ørslev Kloster, Hvidbjerg og Oddense sogne i herrederne Ginding, Rødding, Hindborg, Fjends og Revs. Anders Christians hustru, Christiane Christiansdatter, født 1834 i Ejsing sogn har 9 aner i Ejsing sogn. Parret har 33 efterkommere. Mathias' (død 1933 i Skive) hustru Maren Jensdatter, født 1845 i Smollerup sogn, død 1935 i Skive. De har 125 efterkommere. Maren Jensdatter har 31 aner i Smollerup, Gammelstrup, Taarup, Kobberup, Borris, Ravnstrup, Vridsted, Ulbjerg, Nr. Borris og Haderup sogne i herrederne Fjends, Nørlyng, Rinds og Ginding.
  • Udgivelsesår: 1970
  • Antal tekst sider: 67
  • Antal illusterede sider: 7
  • Ældst kendt aner: 1600
  • Antal efterkommere: 125
DEL SIDEN: